WELKOM BIJ

2Forgive Mediation

'ALS MENSEN ER ÉCHT TOE DOEN'


Bij arbeidszaken ervaart u naast deskundigheid over het juridische kader, ruim 20 jaar bedrijfskundige ervaring. De expertise is gericht op zakelijke -, arbeids-, samenwerkingsconflicten en leiderschap. Door inhoudelijke praktijkkennis van branches zoals de (zakelijke) dienstverlening, de gezondheidszorg, de maakindustrie en de logistiek is de werkbaarheid van de oplossing geborgd.

Bij familiezaken ervaart u aandacht voor de psychologische en sociale kanten van de familiekwestie én de zorgvuldige afwikkeling van de juridische-, financiële - en fiscale zaken. Een gespecialiseerde familiemediator begeleidt u bij (echt)scheiding, ouderschapsplannen, alimentatieberekeningen, omgangsregelingen en erfeniskwesties.

De juridische expertise sluit aan op het werkterrein van het arbeidsrecht en het familierecht.


 

U kunt uw belang of dossier met de kwestie vertrouwelijk voorleggen. Voor dit gratis adviesgesprek kunt u een vrijblijvende afspraak maken.

Telefoon: 0418 - 519 328  Mobiel: 06 - 2733 0652  

E-mail: info@2forgivemediation.com

Het werkgebied is landelijk verzorgd.

De essentie van succesvol samen oplossen

‘Zeg wat jullie hopen en doe wat jullie kunnen.’

Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en te werken aan de oplossing.

 


‘Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet’.

U kunt voor mediation en conflictcoaching bij 2Forgive Mediation terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen.

 

Uw mediator

'Als we diep in onze waarden, normen en/of behoeftes zijn aangetast, de last hiervan dragen, dan kunnen we niet eerder constructief zijn tot wij het conflict erkennen.'

Vergeving komt in vele vormen. Iedereen bezit uiteindelijk de kracht om te respecteren dat men zelf, dat iedereen, inhoudelijk als persoonlijk andere invalshoeken kan hebben. Vanaf dat moment kun je loslaten en krijg je weer zicht op een betere toekomst. Samen met het verkrijgen van nieuwe inzichten over en weer, bij ieder willekeurig conflict en voor alle belanghebbenden kan dit leiden tot een succesvolle oplossing.

 


 

Bij arbeidszaken onderscheidend binnen mediation door de voorafgaande werkervaring in het topsegment van de bemiddeling in de context van arbeid en organisatie, zoals bij fusie, herstructurering en sanering. Organisatieadviseur, praktijkdeskundige én MfN-geaccrediteerd opgeleid tot arbeids- en organisatie mediator. Naast de juridische kennis van het arbeidsrecht is hierdoor veel inzichten in de praktijk opgedaan op verschillende niveaus en met culturele diversiteit.

Bij familiezaken in de context van (echt)scheiding met name gericht op het Zorgmodel, hetgeen ouders en kinderen de mogelijkheid geven te kiezen voor ouderschap op maat. Een scheiding regelen alleen vanuit een financieel / juridisch perspectief geeft aanleiding tot een eindeloze strijd. Vaak ten koste van het kind. Juist hierdoor draagt mijn zorg en expertise ertoe bij dat u niet verwikkeld raakt in een harde, emotionele ontwrichtende strijd.

Als mediator en coach kunt u van mij verwachten dat ik mij richt op het proces, aandacht heb voor emotie en u assisteer om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Ik heb geen afwachtende houding en begeleid deskundig. Door uw conflictkwestie oprecht aandacht te geven en oplossingsgericht te benaderen, bied ik veiligheid en houvast. U, alle deelnemers, integriteit, vertrouwelijkheid en het maken van verbinding staan hierbij centraal.

Ik heb geen nevenactiviteiten waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is. Mijn gedachtengoed is daarom altijd onpartijdig. Cliënten ervaren mijn dienstverlening als no-nonsense, informatief en empathisch.

Ik ontmoet u graag voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,

Diana Monsauret-Jurrius

MfN-Registermediator / Conflictcoach

 

Specialisatie-opleidingen:
Arbeidsmediation, familiemediation o.a. (echt)scheidingsmediation, organisatie mediation en (team) conflictcoaching.

Specialismen

'De MfN-Registermediators verbonden aan 2Forgive Mediation zijn erkend geschoold.'

  • Arbeids- en organisatie mediation en/of
  • Familiemediation en/of
  • (Team) Conflictcoaching

 

Een bewuste keuze voor mediation begint met de bewustwording dat het juridisch gelijk halen bij een rechter niet bevredigend genoeg is. Bovendien heb je geen enkele garantie dat de uitspraak appelleert aan je behoefte.

Je wilt inspraak  hebben in de oplossing én je wilt het conflict duurzaam oplossen. Zeker wanneer je kinderen hebt en wilt scheiden. Wil je jouw conflict op deze manier oplossen dan kies je voor mediation.

Kies je voor mediation dan kies je voor een MfN-Registermediator die naast zijn/haar basisregistratie óók erkend geschoold is voor het betreffende specialisme. Alleen dan heb je de zekerheid dat naast de aandacht voor je belangen en relaties, er ook de juiste informatie wordt gegeven ten aanzien van het financiële - en wettelijke kader.

Alleen een MfN-Registermediator is door de Rechtspraak erkend en is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor mediators van Mediatorsfederatie Nederland.

Referenties & Partners

Mediations, coaching en onderhandelingen zijn in diverse trajecten uitgevoerd voor ook grote (complexe) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Hoogenbosch Retail Group. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices met het MKB worden gedeeld. Daarnaast is 2Forgive Mediation als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken, G!ds en het digitale WMO-loket van diverse gemeenten, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers.

 ‘Als salarisadministrateur signaleer ik regelmatig conflicten tussen werkgever en werknemer, soms al in een vroeg stadium. Als zo’n conflict niet aangepakt wordt kan het uitmonden in een hevige ruzie waar geen van beide partijen beter van wordt. Daarom vind ik het fijn om mijn klanten te kunnen doorverwijzen naar Diana Monsauret-Jurrius voor professionele mediation of dialoogbegeleiding. Haar uitgebreide praktijkervaring als business partner arbeid en organisatie geeft Diana veel inzicht in de dagelijkse praktijk van werkgever én werknemer.’

– Faye Wessels RPP –

‘Wij zijn de oplossing voor organisaties die behoefte hebben aan resultaatgerichte gedragsprofessionals, flexibiliteit, korte lijnen, kennis, workshops, trainingen en uitmuntende dienstverlening en service. Mensen, gedrag en productiviteit staan hierbij centraal. Pille & Blokland kan u adviseren en hoogwaardige gedragsprofessionals leveren met ieder hun eigen expertise en deskundigheidsgebied.’

– Corina Blokland –

In bovenstaande context werkt Pille & Blokland samen met 2Forgive Mediation. ‘Gezamenlijk besloten toekomstgerichte oplossingen leiden tot verbeterde samenwerkingen en het realiseren van optimaal haalbare resultaten.’