Goed regelen en samen oplossen zonder rechter.

 


De kracht van Mediationbureau 2FM is kwalitatief erkende geschillenbemiddeling bij arbeidsmediation en echtscheidingsmediation.


℘ De belangen en emoties van alle partijen staan altijd gelijkwaardig centraal.

℘ Hierbij is het win-winprincipe het uitgangspunt.

℘ Dat doen we door respectvol eerst de communicatie te herstellen.

℘ De dienstverlening is oplossingsgericht gefocust op de relationele, financiële – en juridische zorgen van onze cliënten.


 

Arbeidsmediation Mediationbureau 2FM is specialist en onderscheidend door ruim 20 jaar deskundigheid over arbeids- en organisatieconflicten, inhoudelijk en in de context van juridische - en arbeidsvoorwaarden. Door kennis van diverse branches verloopt de mediation voortvarend. Alle gesprekken blijven vertrouwelijk, hierdoor heeft u alle vrijheid en veiligheid om uw conflict uit te spreken.

Echtscheidingsmediation Geaccrediteerd familiemediator en getoetst op het gebied van personen - en familierecht volgens de richtlijnen van de Raad voor Rechtsbijstand. Door de speciale aandacht voor de relatie en de zorg voor het kind wordt een vechtscheiding voorkomen. Uw echtscheidingsconvenant en het verplichte ouderschapsplan worden tot en met de afhandeling door de rechtbank geregeld.

Coaching ADR opgeleid conflictcoach. Begeleiding en het toerusten met vaardigheden om zelf probleemoplossend het conflict op te lossen, je doel te bereiken en weer verbinding te krijgen met de andere partij(en).

 


Mediation door 2FM betekent kostenbesparend, snel en buiten de rechter om komen tot een voor alle partijen passende oplossing van het geschil. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zijn bindend. Naar de rechter kunt u altijd nog!

Onze verbinding met u blijft ook na het realiseren van de oplossing. Zo is er altijd ruimte om de werkbaarheid van de afspraken met ons bij te stellen wanneer uw situatie is gewijzigd. U ervaart een betrouwbare dienstverlening, oplossingen die blijven passen en deskundige hulp.

Mediationbureau 2FM voert praktijk in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland.

De essentie van succesvol samen oplossen

Laat het gaan en vertrouw op jezelf. Laat het beredeneren los en creëer je oplossing.

Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en te werken aan de oplossing.


Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen.


Gratis informatief gesprek.

Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct contact met uw mediator en coach. U kunt tijdens een gratis informatief gesprek uw belang of dossier met de kwestie vertrouwelijk voorleggen.

Telefoon: 0418 – 519 328  Mobiel: 06 – 2733 0652

E-mail: info@2forgivemediation.com

Diana D.M. Monsauret-Jurrius, MfN-Registermediator / Geaccrediteerd familiemediator / Conflictcoach

Als we diep in onze waarden, normen en/of behoeftes zijn aangetast, de last hiervan dragen, dan kunnen we niet eerder constructief zijn tot wij het conflict erkennen.

Vergeving komt in vele vormen. Iedereen bezit uiteindelijk de kracht om te respecteren dat men zelf, dat iedereen, inhoudelijk als persoonlijk andere invalshoeken kan hebben. Samen met het verkrijgen van nieuwe inzichten over en weer, bij ieder willekeurig conflict en voor alle belanghebbenden kan dit leiden tot een succesvolle oplossing.


 

Na ruim 20 jaar werkervaring in het topsegment van de bemiddeling en advisering in de context van arbeid en organisatie, zoals bij samenwerking, leiderschap en conflicten tijdens of na fusie, herstructurering of sanering heb ik veel harde en ontwrichtende strijd tussen mensen gezien. Met vergaande gevolgen tot in de privésituatie.

De gevolgen voor de mens zijn bij een escalatie zo ingrijpend dat het tot zeer ongezonde en ongewenste situaties leidt. Ik heb ervoor gekozen om hierin van betekenis te kunnen zijn met een hoger doel. De mens weer in zijn kracht te laten komen.

Door als mediator mijn cliënten en de eventueel betrokken kinderen te begeleiden naar de gewenste toekomst en als coach ondersteuning te geven om verantwoordelijkheid en zelf regie te houden.

Integriteit, respect en betrokkenheid is waar ik voor sta. Het overbruggen van verschillen en het creëren van nieuwe inzichten is wat ik geef. Het lukt mij om mensen weer positief in beweging te brengen. Naast de praktische kant van de oplossing is dat wat mij drijft.

Ik heb geen nevenactiviteiten waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is, zoals in de advocatuur het geval is. Mijn gedachtegoed is daarom altijd onpartijdig. Cliënten ervaren mijn dienstverlening als no-nonsense, zorgvuldig en empathisch.

Specialisatie-opleidingen:
Arbeidsmediation, familiemediation o.a. (echt)scheidingsmediation, organisatie mediation en (team) conflictcoaching.

Kies uw mediator zorgvuldig

Alleen een MfN-Registermediator is erkend.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-Registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Een MfN-Registermediator heeft één of meerdere erkende mediationopleidingen gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze benoemd in het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-Registermediator.

Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Een drie-jaarlijkse peer review is de toetsing door het MfN of de mediationpraktijk(voering) voldoet aan de kwaliteitsnorm, alleen dan blijft de beschermde titel in het register gehandhaafd. Naast bovenstaande toelatingseisen is vereist dat de mediator voldoende ervaring heeft en voldoet aan het beroepsprofiel.

Alleen een MfN-Registermediator is door de Rechtspraak erkend en is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor mediators van Mediatorsfederatie Nederland. Een registermediator die geaccrediteerd is opgeleid tot familiemediator én heeft voldaan aan de toets-eisen is specialist in echtscheidsmediation en staat als dusdanig benoemd in het openbare kwaliteitsregister van het MfN.

Referenties & Partners

Mediations, bemiddelingen, (team)coaching en onderhandelingen zijn in diverse trajecten uitgevoerd voor ook grote (complexe) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices met het MKB worden gedeeld. Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken, G!ds en het digitale WMO-loket van diverse gemeenten, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers.

 “Als salarisadministrateur signaleer ik regelmatig conflicten tussen werkgever en werknemer, soms al in een vroeg stadium. Als zo’n conflict niet aangepakt wordt kan het uitmonden in een hevige ruzie waar geen van beide partijen beter van wordt. Daarom vind ik het fijn om mijn klanten te kunnen doorverwijzen naar Diana Monsauret-Jurrius voor professionele mediation of dialoogbegeleiding. Haar uitgebreide praktijkervaring als business partner arbeid en organisatie geeft Diana veel inzicht in de dagelijkse praktijk van werkgever én werknemer.”

Wij zijn de oplossing voor organisaties die behoefte hebben aan resultaatgerichte gedragsprofessionals, flexibiliteit, korte lijnen, kennis, workshops, trainingen en uitmuntende dienstverlening en service. Mensen, gedrag en productiviteit staan hierbij centraal. Pille & Blokland kan u adviseren en hoogwaardige gedragsprofessionals leveren met ieder hun eigen expertise en deskundigheidsgebied.” In deze context werkt Pille & Blokland samen met Mediationbureau 2FM.