Specialismen

'De MfN-Registermediators verbonden aan 2Forgive Mediation zijn erkend geschoold.'

  • Arbeids- en organisatie mediation en/of
  • Familiemediation en/of
  • (Team) Conflictcoaching

 

Een bewuste keuze voor mediation begint met de bewustwording dat het juridisch gelijk halen bij een rechter niet bevredigend genoeg is. Bovendien heb je geen enkele garantie dat de uitspraak appelleert aan je behoefte.

Je wilt inspraak  hebben in de oplossing én je wilt het conflict duurzaam oplossen. Zeker wanneer je kinderen hebt en wilt scheiden. Wil je jouw conflict op deze manier oplossen dan kies je voor mediation.

Kies je voor mediation dan kies je voor een MfN-Registermediator die naast zijn/haar basisregistratie óók erkend geschoold is voor het betreffende specialisme. Alleen dan heb je de zekerheid dat naast de aandacht voor je belangen en relaties, er ook de juiste informatie wordt gegeven ten aanzien van het financiële - en wettelijke kader.

Alleen een MfN-Registermediator is door de Rechtspraak erkend en is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor mediators van Mediatorsfederatie Nederland.