Kies uw mediator zorgvuldig

Alleen een MfN-Registermediator is erkend.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-Registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Een MfN-Registermediator heeft één of meerdere erkende mediationopleidingen gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze benoemd in het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-Registermediator.

Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Een drie-jaarlijkse peer review is de toetsing door het MfN of de mediationpraktijk(voering) voldoet aan de kwaliteitsnorm, alleen dan blijft de beschermde titel in het register gehandhaafd. Naast bovenstaande toelatingseisen is vereist dat de mediator voldoende ervaring heeft en voldoet aan het beroepsprofiel.

Alleen een MfN-Registermediator is door de Rechtspraak erkend en is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor mediators van Mediatorsfederatie Nederland. Een registermediator die geaccrediteerd is opgeleid tot familiemediator én heeft voldaan aan de toets-eisen is specialist in echtscheidsmediation en staat als dusdanig benoemd in het openbare kwaliteitsregister van het MfN.