Uw mediator

'Als we diep in onze waarden, normen en/of behoeftes zijn aangetast, de last hiervan dragen, dan kunnen we niet eerder constructief zijn tot wij het conflict erkennen.'

Vergeving komt in vele vormen. Iedereen bezit uiteindelijk de kracht om te respecteren dat men zelf, dat iedereen, inhoudelijk als persoonlijk andere invalshoeken kan hebben. Vanaf dat moment kun je loslaten en krijg je weer zicht op een betere toekomst. Samen met het verkrijgen van nieuwe inzichten over en weer, bij ieder willekeurig conflict en voor alle belanghebbenden kan dit leiden tot een succesvolle oplossing.

 


 

Bij arbeidszaken onderscheidend binnen mediation door de voorafgaande werkervaring in het topsegment van de bemiddeling in de context van arbeid en organisatie, zoals bij fusie, herstructurering en sanering. Organisatieadviseur, praktijkdeskundige én MfN-geaccrediteerd opgeleid tot arbeids- en organisatie mediator. Naast de juridische kennis van het arbeidsrecht is hierdoor veel inzichten in de praktijk opgedaan op verschillende niveaus en met culturele diversiteit.

Bij familiezaken in de context van (echt)scheiding met name gericht op het Zorgmodel, hetgeen ouders en kinderen de mogelijkheid geven te kiezen voor ouderschap op maat. Een scheiding regelen alleen vanuit een financieel / juridisch perspectief geeft aanleiding tot een eindeloze strijd. Vaak ten koste van het kind. Juist hierdoor draagt mijn zorg en expertise ertoe bij dat u niet verwikkeld raakt in een harde, emotionele ontwrichtende strijd.

Als mediator en coach kunt u van mij verwachten dat ik mij richt op het proces, aandacht heb voor emotie en u assisteer om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Ik heb geen afwachtende houding en begeleid deskundig. Door uw conflictkwestie oprecht aandacht te geven en oplossingsgericht te benaderen, bied ik veiligheid en houvast. U, alle deelnemers, integriteit, vertrouwelijkheid en het maken van verbinding staan hierbij centraal.

Ik heb geen nevenactiviteiten waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is. Mijn gedachtengoed is daarom altijd onpartijdig. Cliënten ervaren mijn dienstverlening als no-nonsense, informatief en empathisch.

Ik ontmoet u graag voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,

Diana Monsauret-Jurrius

MfN-Registermediator / Conflictcoach

 

Specialisatie-opleidingen:
Arbeidsmediation, familiemediation o.a. (echt)scheidingsmediation, organisatie mediation en (team) conflictcoaching.