Specialisatie Arbeidsmediation

Arbeidsmediation en Organisatie mediation met ruim 20 jaar prakijkervaring.

2Forgive Mediation is gespecialiseerd in goed werkgever- en werknemerschap, samenwerking en leiderschap. Conflictbemiddeling, -analyse, -advies en -coaching voor werkgevers, werknemers, verwijzers, particulieren én ondernemers.


Arbeidsmediation bij 2Forgive Mediation heeft als uitgangspunt herstelmediation en is dus gericht op behoud van de arbeidsrelatie.  Mocht dat voor beide partijen niet hun oplossing zijn dan begeleid ik het proces naar de exit-mediation. Als MfN-registermediator zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier wordt toegewerkt naar een acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst. 

ALS MENSEN ER ÉCHT TOE DOEN dan geef je elkaar met mediation een kans!

Conflict op je werk? Klik op de afbeelding Werk & Mediation en beoordeel meteen of arbeidsmediation voor jou een serieuze optie is.


 

Mediation betekent behoud van zelfbeschikking. U kunt erop vertrouwen dat partijen vertrouwelijk, neutraal en onafhankelijk begeleid worden bij het bevorderen van de dialoog en onderhandelingen. Hierbij wordt er vooral gericht op het verbeteren van de condities waaronder besluitvorming van partijen plaatsvindt. Als mediator en coach richt ik mij op de motieven, de onderliggende belangen en bevorder ik de samenwerking tussen partijen. Ik help conflictpartners tot een gezamenlijk gedragen besluit of oplossing te komen en voor een ieder van hen tot optimale resultaten, hetgeen resulteert in afspraken die ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Conflictcoaching kan ook uitkomst bieden als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan, of als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig c.q. gewenst is om formeel een mediationtraject in te gaan. Als conflictcoach help ik met de bewustwording van ineffectief gedrag en wat nodig is om tot effectief gedrag te komen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de betrokken partijen om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken.

Team Coaching kan ook worden ingezet bij organisaties waar Agile HR onderdeel is van de cultuur en bedrijfsvoering. Hier wordt team coaching ingezet om met behulp van een neutrale procesbegeleider en door team interventies mensen/teams te helpen door het proces heen. Plezier, autonomie, betrokkenheid en begrijpen staan hierbij centraal. Met als doelstelling om tot oplossingen en gezamenlijk gedragen beslissingen te komen.

Trainingen gericht op het verbeteren van de interactie kunnen helpen mogelijke conflictkwesties te voorkomen. Je krijgt nieuwe communicatie inzichten aangereikt hoe actiever naar elkaar te luisteren, effectiever de eigen én elkaars mening te onderzoeken en samen te ontdekken wat het je oplevert in de samenwerking.