MEDIATIONBUREAU 2FM


"Mediationbureau 2FM is een full service praktijk voor conflictoplossingen, waaronder mediation, dialoogbegeleiding, coaching en training.

De MfN-registermediator voert praktijk en is gespecialiseerd in arbeid en organisatie, alsmede MfN erkend familiemediator. 

U ervaart kwalitatief hoogwaardige en oplossingsgerichte geschillenbemiddeling en/of een zorgvuldige afwikkeling van uw scheiding.

De kernwaarden van Mediationbureau 2FM onderschrijven wat u kunt verwachten en wat onze kracht voor u is."

 


 Respect

De belangen en emoties van alle deelnemers staan altijd gelijkwaardig centraal. Eerst wordt respectvol de communicatie hersteld. We zorgen ervoor dat onderlinge verbinding weer mogelijk is.

Reputatie

Onze betrouwbaarheid van dienstverlening is gericht op de meest toekomstbestendige oplossing. Hierbij zijn het win-winprincipe en uw beider tevredenheid de uitgangspunten. 

Rechtvaardig

We streven naar een snelle, efficiënte afwikkeling en houden toezicht of de afspraken in uw beider belang zijn, integer tot stand komen en billijk zijn. Met specialistische aandacht werken wij samen met juristen. 

Resultaatgericht

Door onze kernwaarden in de praktijk te brengen leidt onze dienstverlening vaak tot een bevredigende en duurzame oplossing waardoor een beroep op de rechter in veel gevallen niet meer nodig is.


 

arbeidsmediation en zakelijke mediation Mediationbureau 2FM is specialist en onderscheidend door ruim 20 jaar deskundigheid over arbeids-, organisatie-, samenwerkings- en contractuele kwesties; praktijkgericht, inhoudelijk én in de context van het arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Door de kennis van diverse branches en (werk)culturen verloopt de mediation voortvarend.

(familiemediation) scheiding en herstel mediation Geaccrediteerd en ervaringsdeskundige familiemediator: getoetst op het gebied van personen - en familierecht. Bemiddeling bij o.a. herstel van de relatie en bij het regelen van uw echtscheiding of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Door de aandacht voor uw emotie, de eventueel betrokken kinderen en deskundig financieel advies wordt een vechtscheiding voorkomen. 

coaching en training Coaching en training zijn bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de conflictmanagementstijlen. Het toerusten met vaardigheden om inzicht te krijgen in het gedrag van jezelf en anderen. Om zelf probleemoplossend het conflict op te kunnen lossen of te voorkomen en je doelen te realiseren. Effectief leren omgaan met conflicten.

 


 

Mediation betekent kostenbesparend, snel en buiten de rechter om komen tot een voor alle partijen passende oplossing van het geschil. De uitkomst van mediation mag afwijken van het recht, omdat de vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd mag afwijken van dwingend recht (art. 7:900 e.v.). Mediation schept dus meer ruimte voor partijen om tot een redelijke uitkomst te komen dan een gang naar de rechter.

De verbinding met u blijft ook na het realiseren van de oplossing. Zo is er altijd ruimte om de werkbaarheid van de afspraken bij te stellen wanneer uw situatie is gewijzigd. U ervaart een betrouwbare dienstverlening, oplossingen die blijven passen en deskundige hulp.

Mediationbureau 2FM praktiseert op diverse locaties in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland.

Technology Arbitration & Mediation Institute

MEDIATION . COACHING . TRAINING

2Forgive Mediation staat synoniem aan loslaten.

Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.

Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en samen te werken aan de oplossing.


Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen.


Kennismakingsgesprek.

Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct telefonisch contact met uw mediator of coach wanneer u informatie nodig heeft.

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Zit u hierna aan ons vast? Natuurlijk niet. U bent tot niets verplicht. Het moet van beide kanten klikken. Is dat het geval, dan gaan we verder met stap 2 van ons stappenplan. Zo komen we tot de beste en snelste oplossing van uw probleem.

OVER MEDIATIONBUREAU 2FM

Mens- én oplossingsgericht.

Oprichtster Diana Monsauret-Jurrius volgde haar opleiding tot professioneel MfN-registermediator bij de specialist op het gebied van mediationopleidingen tevens de oprichter van het Nederlands Mediation Instituut, het huidige Mediatorsfederatie Nederland en heeft ruim 20 jaar coachings- en bemiddelingservaring. Daarnaast heeft zij door specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:

  • arbeids- en organsiatiemediation
  • zakelijke conflicten
  • (team) conflictcoaching
  • herstel mediation
  • (echt)scheidingen

 

Toonaangevende nationale – en internationale bedrijven heeft zij strategisch en tactisch bijgestaan. Bemiddelingen voor de te realiseren bedrijfsdoelstellingen, het belang van de medewerker(s) en de hiertoe benodigde zakelijke transacties. Ze is een bruggenbouwer. Iemand die partijen nader tot elkaar brengt en de machtsbalans tussen werkgever en werknemer in evenwicht brengt.

Naast haar erkenning als MfN-familiemediator is ze ook ervaringsdeskundige bij familiezaken. Haar expertise reikt van herstelbemiddeling tot en met geëscaleerde vechtscheidingen en samengestelde gezinnen. Oordeelvrij én doortastend naar beide partijen toe, waarbij het belang van de eventuele kinderen centraal staat.

In juridisch opzicht is haar kennis en kunde professioneel gericht op het arbeidsrecht, personen- en familierecht dit in aansluiting op de meest recente jurisprudentie. Alsook opgeleid tot financieel adviseur bij echtscheidingen.

MEDIATORSFEDERATIE NEDERLAND

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Daarnaast erkend om hun kwalitatieve dienstverlening en persoonlijke integriteit.

Een MfN-registermediator heeft één of meerdere erkende mediationopleidingen gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze benoemd in het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Een drie-jaarlijkse positieve toetsing door het MfN of de mediationpraktijk(voering) voldoet aan de kwaliteitsnorm is vereist om de beschermde titel in het register te handhaven.

Alleen een MfN-registermediator die daarnaast geaccrediteerd is opgeleid tot familiemediator én heeft voldaan aan de bijbehorende toets-eisen is specialist in (echt)scheidingen en staat als dusdanig benoemd in het openbare kwaliteitsregister van het MfN.

Reviews & Referenties

Mediations, bemiddelingen, (team)coaching, trainingen en workshops zijn in diverse (maatwerk)trajecten uitgevoerd voor ook grote (internationale) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de maakindustrie, de logistiek en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices worden gedeeld.

Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken, G!ds en het digitale WMO-loket van diverse gemeenten, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers.

 

 

Verscheidene reviews van cliënten en opdrachtgevers:

caret-down caret-up caret-left caret-right
Arbeidsmediation

‘Hoge kwaliteit van de dienstverlening.’

Arbeidsmediation

‘Inzicht, procedure en werkwijze helder geworden.'

Arbeidsmediation

'Vriendelijk, met humor en professioneel. Duidelijk en strict waar nodig.’

Familiemediation

‘De mediator weet wat ze doet en heeft aandacht voor mijn zorgen en emoties.’

Arbeidsmediation

‘Goede informatievoorziening.’

Arbeidsmediation

‘De voortvarendheid van de mediation is veel beter als verwacht.’

Arbeidsmediation

‘Ik zal Mediationbureau 2FM zeer waarschijnlijk weer inschakelen.’

Arbeidsmediation

‘De samenwerking met de mediator zijn mij het best bevallen ten aanzien van haar snelheid van handelen en het borgen van de vertrouwelijkheid.’

Familiemediation

‘Door de nieuwe inzichten die ik tijdens onze mediation kreeg, wilde ik niet meer scheiden. Samen zijn we nu gelukkiger als ooit.’

Familiemediation

‘Wij raden Diana zeker aan, want ze komt tot bij de kern. Eigenlijk zou ieder stel voor relatie-onderhoud er gebruik van moeten maken.’

Arbeidsmediation

‘Onpartijdig, procedureel sterk. Plezierig in de omgang.’

Mediation . Coaching . Training

‘Zeer tevreden over het gelopen traject van mediation tot en met accountability teamcoaching.’

Familiemediation

‘Ik wil je bedanken voor de hulp en de gesprekken de afgelopen periode en alvast alle goeds toewensen voor de toekomst.’

Coaching . Training

‘De training zakelijke coaching én een wildcard om nadien te klankborden. Dankjewel.’

Arbeidsmediation

‘Je mag mij als referent gebruiken!’

Familiemediation

‘Dankzij jouw advies gaat alles vast goed komen. Ik heb er vertrouwen in!!’

Mediation . Coaching . Training

... voor meer reviews en de referenties kunt u contact opnemen met Mediationbureau 2FM.


Neem vrijblijvend contact op en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.