MEDIATIONBUREAU 2FM


 

"Mediationbureau 2FM is een full service praktijk voor conflictoplossingen, waaronder dialoogbegeleiding, mediation, coaching en trainingen.

De dienst arbeids- en organisatiemediation sluit aan de STECR-Werkwijzer en de nieuwe richtlijnen Conflicten in de Werksituatie voor bedrijfsartsen. Onderscheidend door de mogelijkheid tot (na)zorg en begeleiding middels preventieve conflictcoaching, trainingen en aansluitende accountability coaching.

MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidszaken én MfN geaccrediteerd familiemediator. U ervaart oplossingsgerichte MfN-erkende geschillenbemiddeling en/of een zorgvuldige afwikkeling van uw scheiding."

 


De belangen en emoties van alle partijen staan altijd gelijkwaardig centraal.

√ Hierbij is het win-winprincipe het uitgangspunt.

√ Eerst wordt respectvol de communicatie hersteld.

√ De dienstverlening is oplossingsgericht gefocust op de relationele, financiële – en juridische zorgen van onze cliënten.


 

arbeidsmediation en zakelijke mediation Mediationbureau 2FM is specialist en onderscheidend door ruim 20 jaar deskundigheid over arbeids-, organisatie-, samenwerkings- en contractuele kwesties; praktijkgericht, inhoudelijk én in de context van het arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Door de kennis van diverse branches en (werk)culturen verloopt de mediation voortvarend.

echtscheiding en herstel mediation Geaccrediteerd en ervaringsdeskundige familiemediator: getoetst op het gebied van personen - en familierecht. Bemiddeling bij o.a. herstel van de relatie en bij het regelen van uw scheiding. Door de aandacht voor uw emotie, de eventueel betrokken kinderen en (financiële) belangen wordt een vechtscheiding voorkomen. 

coaching en training Coaching en training zijn bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de conflictmanagementstijlen. Het toerusten met vaardigheden om inzicht te krijgen in het gedrag van jezelf en anderen. Om zelf probleemoplossend het conflict op te kunnen lossen of te voorkomen en je doelen te realiseren. Effectief leren omgaan met conflicten.

 


 

Mediation door 2FM betekent kostenbesparend, snel en buiten de rechter om komen tot een voor alle partijen passende oplossing van het geschil. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zijn bindend.

De verbinding met u blijft ook na het realiseren van de oplossing. Zo is er altijd ruimte om de werkbaarheid van de afspraken bij te stellen wanneer uw situatie is gewijzigd. U ervaart een betrouwbare dienstverlening, oplossingen die blijven passen en deskundige hulp.

Mediationbureau 2FM praktiseert op diverse locaties in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland.

Technology Arbitration & Mediation Institute

West Betuwe Mediation

MEDIATION . COACHING . TRAINING

2Forgive staat synoniem aan loslaten. In het loslaten van je negatieve emoties vind je de weg naar de oplossing.

Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en te werken aan de oplossing.


Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen.


Informatie – en kennismakingsgesprek.

Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct contact met uw mediator of coach. U kunt tijdens een informatief gesprek uw belang of dossier met de kwestie vertrouwelijk voorleggen en kennis maken, beoordelen of u uw kwestie aan ons toevertrouwd.

OVER MEDIATIONBUREAU 2FM

Mens- én oplossingsgericht.

Oprichtster Diana Monsauret-Jurrius volgde haar opleiding tot professioneel MfN-registermediator bij de specialist op het gebied van mediationopleidingen tevens de oprichter van het Nederlands Mediation Instituut, het huidige Mediatorsfederatie Nederland en heeft ruim 20 jaar bedrijfskundig (HR) consultancy - en bemiddelingservaring. Daarnaast heeft zij door specialisatieopleidingen en ervaring de volgende specialismen:

  • arbeids- en organsiatiemediation
  • zakelijke conflicten
  • (team) conflictcoaching
  • herstel mediation
  • (echt)scheidingen

 

Toonaangevende nationale – en internationale bedrijven heeft zij strategisch en tactisch bijgestaan, waarbij ze een brug heeft geslagen tussen de te realiseren bedrijfsdoelstellingen, het belang van de medewerker(s) en de hiertoe benodigde zakelijke transacties. Ze is een bruggenbouwer. Iemand die partijen nader tot elkaar brengt.

Ook is ze ervaringsdeskundige bij familiezaken. Haar expertise reikt van herstelbemiddeling tot en met geëscaleerde vechtscheidingen en samengestelde gezinnen. Sensitief, oordeelvrij én doortastend naar beide partijen toe, waarbij het belang van de eventuele kinderen centraal staat.

Diana heeft haar mediationbureau 2Forgive Mediation genoemd wat synoniem staat aan loslaten. Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.

Forgiveness in deze context stelt je in staat in het hier en nu rationeel te werken aan je gewenste oplossing en toekomst.

 


De gevolgen voor de mens zijn bij een escalatie van een conflict zo ingrijpend dat het tot zeer ongezonde en ongewenste situaties leidt. Mijn ambitie is om hierin van betekenis te kunnen zijn met een hoger doel. De mens weer in zijn kracht te laten komen, helder zicht te creëren op de inhoud. Regie te geven, op weg naar de eigen oplossing.

Door met bemiddeling de cliënten te begeleiden naar de gewenste toekomst en om desgewenst als coach ondersteuning te bieden. De trainingen zorgen voor deskundigheidsbevordering en diepgaande inzichten om conflicten te hanteren en te voorkomen.

Integriteit, respect en betrokkenheid staat centraal. Het overbruggen van verschillen en het creëren van nieuwe inzichten is wat u mag verwachten. Mijn kracht is om mensen weer positief in beweging te brengen. Naast de praktische kant van de oplossing is dat waar Mediationbureau 2FM voor staat.

Nevenactiviteiten waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is, wordt niet gepraktiseerd en daarom is mijn zienswijze altijd onpartijdig. Cliënten ervaren de dienstverlening als no-nonsense, zorgvuldig en empathisch.

MEDIATORSFEDERATIE NEDERLAND

Alleen een MfN-Registermediator is erkend.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-Registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Een MfN-Registermediator heeft één of meerdere erkende mediationopleidingen gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze benoemd in het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-Registermediator.

Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Een drie-jaarlijkse positieve toetsing door het MfN of de mediationpraktijk(voering) voldoet aan de kwaliteitsnorm is vereist om de beschermde titel in het register te handhaven.

Alleen een MfN-Registermediator die daarnaast geaccrediteerd is opgeleid tot familiemediator én heeft voldaan aan de bijbehorende toets-eisen is specialist in (echt)scheidingen en staat als dusdanig benoemd in het openbare kwaliteitsregister van het MfN.

Referenties & Reviews

Mediations, bemiddelingen, (team)coaching, trainingen en workshops zijn in diverse (maatwerk)trajecten uitgevoerd voor ook grote (internationale) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de maakindustrie, de logistiek en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices worden gedeeld. Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken, G!ds en het digitale WMO-loket van diverse gemeenten, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers.

 

Reviews van cliënten en opdrachtgevers:

 

‘Hoge kwaliteit van de dienstverlening.’

‘Inzicht, procedure en werkwijze helder geworden.”

Vriendelijk, met humor en professioneel. Duidelijk en strict waar nodig.’

‘De mediator weet wat ze doet en heeft aandacht voor mijn zorgen en emoties.’

‘Goede informatievoorziening.’

‘De voortvarendheid van de mediation is veel beter als verwacht.’

‘Ik zal Mediationbureau 2FM zeer waarschijnlijk weer inschakelen.’

‘De samenwerking met de mediator zijn mij het best bevallen ten aanzien van haar snelheid van handelen en het borgen van de vertrouwelijkheid.’

‘Onpartijdig, procedureel sterk. Plezierig in de omgang.’


Neem vrijblijvend contact op, zodat we elkaar kunnen ontmoeten op één van onderstaande kantoorlocaties van Mediationbureau 2FM.