De kracht van Mediationbureau 2FM is voortvarende en oplossingsgerichte MfN-erkende geschillenbemiddeling. Mede onderscheidend door de mogelijkheid tot (na)zorg en begeleiding middels preventieve conflictcoaching en aansluitende accountability coaching.

Gespecialiseerd in arbeidsconflicten en erkend (echt)scheidingsmediator.

 


√ De belangen en emoties van alle partijen staan altijd gelijkwaardig centraal.

√ Hierbij is het win-winprincipe het uitgangspunt.

√ Dat doe ik door respectvol eerst de communicatie te herstellen.

√ De dienstverlening is oplossingsgericht gefocust op de relationele, financiële – en juridische zorgen van mijn cliënten.


 

arbeidsmediation en zakelijke mediation Mediationbureau 2FM is specialist en onderscheidend door ruim 20 jaar deskundigheid over arbeids-, organisatie-, samenwerkings- en contractuele conflicten; praktijkgericht, inhoudelijk én in de context van het arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Door de kennis van diverse branches en (werk)culturen verloopt de mediation voortvarend. Bij mediation zijn alle gesprekken vertrouwelijk, waardoor u ruimte ervaart om uw conflict vrijlijk uit te spreken en bijgestaan door uw mediator samen kunt werken aan de oplossing.

herstel en echtscheiding mediation Geaccrediteerd familiemediator en getoetst op het gebied van personen - en familierecht. Bemiddeling bij herstel van de relatie en bij het regelen van uw scheiding. Door de zorgvuldige aandacht voor uw emotie, de eventueel betrokken kinderen en (financiële) belangen wordt een vechtscheiding voorkomen. De alimentatie(s), het (echt)scheidingsconvenant, het ouderschapsplan, de indiening bij de rechtbank en de inschrijving van uw scheiding bij de BRP worden efficiënt voor u beiden geregeld.

coaching ADR (team)coach. Begeleiding en het toerusten met vaardigheden om inzicht te krijgen in het gedrag van jezelf en anderen. Om zelf probleemoplossend het conflict op te kunnen lossen of te voorkomen. 
Accountability coaching resulteert in het bereiken van je doelen en je wordt vaardiger in communiceren doordat je actiever luistert. De bijbehorende inhoudelijke kennis wordt overgedragen door trainingen.

 


Mediation door 2FM betekent kostenbesparend, snel en buiten de rechter om komen tot een voor alle partijen passende oplossing van het geschil. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zijn bindend.

De verbinding met u blijft ook na het realiseren van de oplossing. Zo is er altijd ruimte om de werkbaarheid van de afspraken bij te stellen wanneer uw situatie is gewijzigd. U ervaart een betrouwbare dienstverlening, oplossingen die blijven passen en deskundige hulp.

Mediationbureau 2FM praktiseert op diverse locaties in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland.

Technology Arbitration & Mediation Institute

De essentie van succesvol samen oplossen

2Forgive staat synoniem aan loslaten. In het loslaten van je negatieve emoties vind je de weg naar de oplossing.

Een veilige omgeving creëren voor beide partijen, het herstel van de communicatie en een efficiënte begeleiding op inhoud en proces is het eerste wat u beiden ervaart. Hierdoor ontstaat er ruimte om weer constructief met elkaar te communiceren en te werken aan de oplossing.


Het succes van mediation en coaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet.

U kunt voor mediation en coaching bij Mediationbureau 2FM terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen.


Informatie – en kennismakingsgesprek.

Mediationbureau 2FM is een zelfstandige praktijk. U heeft altijd direct contact met uw mediator en coach. U kunt tijdens een informatief gesprek uw belang of dossier met de kwestie vertrouwelijk voorleggen en door met mij kennis te maken, beoordelen of u uw kwestie aan mij toevertrouwd.

MfN-Registermediator Arbeid & Organisatie . Geaccrediteerd Familiemediator . Conflictcoach . Trainer

Diana D.M. Monsauret-Jurrius:

Tijdens mijn bemiddelingen, onderhandelingen en advisering in de context van arbeid en organisatie, zoals bij samenwerking, leiderschap en conflicten tijdens of na fusie, herstructurering of sanering heb ik veel harde en ontwrichtende strijd tussen mensen gezien en beleefd. Met vergaande gevolgen tot in de privésituatie.

De gevolgen voor de mens zijn bij een escalatie zo ingrijpend dat het tot zeer ongezonde en ongewenste situaties leidt. Ik heb ervoor gekozen om hierin van betekenis te kunnen zijn met een hoger doel. De mens weer in zijn kracht te laten komen en regie te geven, op weg naar de eigen oplossing.

Door als mediator mijn cliënten en de eventueel betrokken kinderen te begeleiden naar de gewenste toekomst en om als coach ondersteuning te bieden.

Integriteit, respect en betrokkenheid is waar ik voor sta. Het overbruggen van verschillen en het creëren van nieuwe inzichten is wat ik geef. Het lukt mij om mensen weer positief in beweging te brengen. Naast de praktische kant van de oplossing is dat wat mij drijft.

Ik heb geen nevenactiviteiten waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is, zoals in de advocatuur het geval is. Mijn gedachtegoed is daarom altijd onpartijdig. Cliënten ervaren mijn dienstverlening als no-nonsense, zorgvuldig en empathisch.

Mijn praktijk heb ik 2Forgive Mediation genoemd, omdat het synoniem staat aan loslaten. Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.

Specialisatie-opleidingen:
Arbeidsmediation, familiemediation o.a. (echt)scheidingsmediation, organisatie mediation en ADR (team) conflictcoaching.

MfN-Registermediator

Alleen een MfN-Registermediator is erkend.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-Registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Een MfN-Registermediator heeft één of meerdere erkende mediationopleidingen gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze benoemd in het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-Registermediator.

Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Een drie-jaarlijkse positieve toetsing door het MfN of de mediationpraktijk(voering) voldoet aan de kwaliteitsnorm is vereist om de beschermde titel in het register te handhaven.

Alleen een MfN-Registermediator die daarnaast geaccrediteerd is opgeleid tot familiemediator én heeft voldaan aan de bijbehorende toets-eisen is specialist in echtscheiding mediation en staat als dusdanig benoemd in het openbare kwaliteitsregister van het MfN.

Referenties & Reviews

Mediations, bemiddelingen, (team)coaching en onderhandelingen zijn in diverse trajecten uitgevoerd voor ook grote (internationale) organisaties in diverse branches zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de maakindustrie, de logistiek en in de retail. Hierdoor kunnen bewezen successen van best practices worden gedeeld. Daarnaast is Mediationbureau 2FM als hulpverlener aangesloten bij o.a. huisartsenpraktijken, G!ds en het digitale WMO-loket van diverse gemeenten, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers.

 

Reviews van cliënten en opdrachtgevers:

‘Hoge kwaliteit van de dienstverlening.’

‘Inzicht, procedure en werkwijze helder geworden.”

Vriendelijk, met humor en professioneel. Duidelijk en strict waar nodig.’

‘De mediator weet wat ze doet en heeft aandacht voor mijn zorgen en emoties.’

‘Goede informatievoorziening.’

‘De voortvarendheid van de mediation is veel beter als verwacht.’

‘Ik zal Mediationbureau 2FM zeer waarschijnlijk weer inschakelen.’

‘De samenwerking met de mediator zijn mij het best bevallen ten aanzien van haar snelheid van handelen en het borgen van de vertrouwelijkheid.’

‘Onpartijdig, procedureel sterk. Plezierig in de omgang.’


Neem vrijblijvend contact op, zodat we elkaar kunnen ontmoeten op één van onderstaande kantoorlocaties van Mediationbureau 2FM.