Burgerlijke – en Business mediation

Conflictbemiddeling

Voor bedrijven én particulieren bij zakelijke en burgerlijke conflicten en kwesties (bijv. een geschil met een leverancier, klant, compagnon, woningverhuurder, woninghuurder of met de buren).

 

De voordelen van mediation zijn exponent aanwezig bij burgerlijke en zakelijke mediation. De snelheid en het kostenvoordeel waarmee een geschil wordt opgelost ten opzichte van een juridische procedure. En het is uitermate geschikt indien een voortzetting van de samenwerking of het persoonlijk contact gewenst is.

Business mediation is ook een solide oplossingsgerichte basis om succesvol en creatief te kunnen onderhandelen. Als mediator met voorheen ruim 20 jaar ervaring in de zakelijke sector als business manager en onderhandelaar dien ik als smeerolie voor uw besluitvormingsproces. Een mediator kan ervoor zorgen dat niet zichtbare krachten niet de overhand krijgen, iedereen gelijkwaardig aan het woord komt en zich veilig genoeg voelt om in een omgeving van geborgde vertrouwelijkheid over en weer (gevoelige) informatie uit te wisselen.

Een bedrijf die innoveert in zijn contractbeheer neemt een *mediationclausule op. Dit is een clausule waarmee partijen zich verbinden, in het geval dat zich een conflict voordoet over de interpretatie of inhoud van het contract, eerst door middel van mediation een oplossing te vinden. Pas als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen partijen alsnog naar de rechter stappen. Het voorkomt dat u onnodig in een rechtszaak verwikkeld raakt.

Een mediationclausule kan worden opgenomen in o.a. een arbeidsovereenkomst of in de algemene voorwaarden van een bedrijf. Aangezien een clausule een deel is van een overeenkomst, is op de clausule het overeenkomstenrecht van toepassing. Alle regels die gelden met betrekking tot de totstandkoming, uitleg en nakoming van overeenkomsten, gelden ook voor de mediationclausule.

*U kunt een voorbeeld van de mediationclausule gratis opvragen bij Mediationbureau 2FM.