Coaching

  • Conflictcoaching
  • Persoonlijke coaching
  • Management coaching
  • Team Coaching / Accountability Coaching
  • J.I.T. Coaching voor professionals

 

Conflictcoaching; neutrale begeleiding door een externe conflictcoach kan uitkomst bieden als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan. Deze vorm van conflictbehandeling en -begeleiding draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van cliënt's individuele ontwikkeling, is probleemoplossend voor de deelnemers en biedt kansen voor de samenwerkingen in teams.

Betrokken partijen worden geholpen om tot een goed en respectvol gesprek met elkaar te komen, om naar elkaar te luisteren en als individu authentiek te spreken. Er wordt gezamenlijk over de situatie gesproken en partijen worden geactiveerd constructief na te denken met als doel inzichten te verwerven die een partij alleen niet had kunnen verwerven. Daarnaast leren partijen beter met conflicten om te gaan. En kunnen zij in de toekomst conflicten mogelijk oplossen zonder een derde partij in te roepen.

Als coach begeleid ik individueel, de partijen of teams. Je verkrijgt inzicht in de eigen bijdrage aan de kwestie (wat zelfreflectie vraagt) en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Je wordt bewust van wat onderliggend meespeelt (zoals behoeften of overtuigingen die belemmerend werken). Tijdens dit proces leer je om vanuit een andere invalshoek naar de kwestie te kijken.

Daarnaast betekenen deze nieuwe inzichten voor bedrijven en hun medewerker(s) én vastgelegd in een coachingsverslag dat het gebruikt kan worden voor de verdere samenwerking en/of de persoonlijke groei van de medewerker.

Persoonlijke coaching waarbij alle aandacht gericht is op de aspecten waar jij jezelf verder in wilt ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die bij jou past. Iedereen die een coachingstraject ingaat ontwikkelt zich in relatief korte tijd waarvan de effecten op lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

Managementcoaching is de persoonlijke ontwikkeling van managers naar een meer coachende manier van leidinggeven. Hierbij fungeer ik graag als sparringpartner. Je krijgt inzicht in jouw stijl van leidinggeven en jouw functioneren. Ik maak je coachende en bemiddelende kwaliteiten zichtbaar, zodat jij als manager groeit en het optimale uit je werknemers kunt halen.

Management coaching is gerichte persoonlijke ontwikkeling voor projectmanagers, teamleiders, afdelingshoofden, directeuren en managers. Kortom: iedereen die in de dagelijkse praktijk leiding geeft aan een team.

Team Coaching kan ook worden ingezet bij organisaties waar Agile HR onderdeel is van de cultuur en bedrijfsvoering of wanneer dit wenselijk is. Hier wordt team coaching ingezet om met behulp van een neutrale procesbegeleider en door team interventies mensen/teams te helpen door het proces heen. Plezier, autonomie, betrokkenheid en empowerment staan hierbij centraal. Met als doelstelling om als team tot oplossingen en gezamenlijk gedragen beslissingen te komen:

  • Hoe zorgen wij dat de communicatie in het team beter verloopt?
  • Hoe maken wij optimaal gebruik van de capaciteiten van elk teamlid?
  • Hoe verbeteren wij de werksfeer?
  • Hoe krijgen wij alle neuzen dezelfde kant op?
  • Hoe worden wij een efficiënter en doeltreffender team?

 

Gezamenlijk besloten toekomstgerichte oplossingen leiden tot verbeterde samenwerkingen en het realiseren van optimaal haalbare resultaten.

 

Accountability (team)coaching draagt bij om iedereen in zijn/haar kracht te zetten. De deelnemers zullen hun verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen verhogen. Ook krijgen zij hierdoor meer zelfinzicht, zullen zij effectiever in gedrag en communicatie  worden en zelfstandiger doelen kunnen realiseren. Accountability coaching wordt gecombineerd met trainingen waarin aandacht voor de theoretische kennis én de ingebrachte casuïstiek. De uitvoering geschiedt in samenwerking met partnerbedrijf Respect 4Talent.

J.I.T. (Just In Time) Coaching is telefonische coaching. Het is vrijwel de meest effectieve manier van coaching. Immers, persoonlijke - en omgevingsfactoren leiden niet af. Er zijn geen tijds- en geografische beperkingen. De coachee kiest de plaats om te bellen, waar de coachee zich het meest comfortabel voelt. Daarnaast is er een situatie van gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwelijkheid, neutraliteit en efficiency. Bovenal is het praktisch. De coachee belt zijn/haar coach wanneer de coachee realtime behoefte heeft. Deze vorm van coaching levert aansprekende resultaten in de context van prestatieverbetering, vitaliteitsprogramma's, Agile Scrum, verbetertrajecten en talentontwikkelingen.