OVER MEDIATIONBUREAU 2FM

Mens- én oplossingsgericht.

Oprichtster Diana Monsauret-Jurrius volgde haar opleiding tot professioneel MfN-registermediator bij de specialist op het gebied van mediationopleidingen tevens de oprichter van het Nederlands Mediation Instituut, het huidige Mediatorsfederatie Nederland en heeft ruim 20 jaar coachings- en bemiddelingservaring. Daarnaast heeft zij door specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:

  • arbeids- en organsiatiemediation
  • zakelijke conflicten
  • (team) conflictcoaching
  • herstel mediation
  • (echt)scheidingen

 

Toonaangevende nationale – en internationale bedrijven heeft zij strategisch en tactisch bijgestaan. Bemiddelingen voor de te realiseren bedrijfsdoelstellingen, het belang van de medewerker(s) en de hiertoe benodigde zakelijke transacties. Ze is een bruggenbouwer. Iemand die partijen nader tot elkaar brengt en de machtsbalans tussen werkgever en werknemer in evenwicht brengt.

Naast haar erkenning als MfN-familiemediator is ze ook ervaringsdeskundige bij familiezaken. Haar expertise reikt van herstelbemiddeling tot en met geëscaleerde vechtscheidingen en samengestelde gezinnen. Oordeelvrij én doortastend naar beide partijen toe, waarbij het belang van de eventuele kinderen centraal staat.

In juridisch opzicht is haar kennis en kunde professioneel gericht op het arbeidsrecht, personen- en familierecht dit in aansluiting op de meest recente jurisprudentie. Alsook opgeleid tot financieel adviseur bij echtscheidingen.