Specialisatie arbeidsmediation

Arbeidsmediation en Organisatiemediation met ruim 20 jaar prakijkervaring.

Uw arbeidsmediator van Mediationbureau 2FM is gespecialiseerd in het optimaliseren van arbeidsrelaties en samenwerkingen.

De dienst arbeidsmediation sluit aan op de STECR-Werkwijzer en de nieuwe NVAB-richtlijnen (juli 2019) Conflicten in de Werksituatie voor bedrijfsartsen. Onderscheidend door de mogelijkheid tot (na)zorg en begeleiding middels preventieve conflictcoaching, trainingen en aansluitende accountability coaching.


Aandachtsgebieden:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Omgangsvormen
  • Ontslag
  • Ziekteverzuim
  • Werk - Overig
  • Interculturele communicatie

Arbeidsmediation heeft als uitgangspunt herstelmediation en is dus gericht op behoud van de arbeidsrelatie.  Mocht dat voor beide partijen niet hun oplossing zijn dan begeleid ik het proces naar de exit-mediation. Als MfN-Registermediator Arbeid & Organisatie zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier wordt toegewerkt naar een acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst. 

ALS MENSEN ER ÉCHT TOE DOEN dan geef je elkaar met mediation een kans!

Conflict op je werk? Klik op de afbeelding Werk & Mediation en beoordeel meteen of arbeidsmediation voor jou een serieuze optie is.


 

Arbeidsmediation betekent behoud van zelfbeschikking. Niet de rechter maar de partijen zelf bepalen wat de oplossing van het arbeidsconflict is. De werkgever én werknemer worden gedaagd om alle motieven, de onderliggende belangen en zorgen vertrouwelijk te bespreken. Zonder bedreiging dat dit tegen je kan worden gebruikt tijdens een vervolg buiten de mediation.  De mediator bevordert de samenwerking en communicatie tussen partijen en helpt jullie om met begrip voor elkaar succesvol te onderhandelen tot de oplossing is bereikt.

U kunt met hulp van Mediationbureau 2FM preventief samenwerkings- en performance kwesties functioneel maken. Mens, gedrag en productieve samenwerkingen staan dan centraal. Conflictmanagement ondersteunt door een professionele bedrijfskundige bemiddelaar.

Conflictcoaching kan ook uitkomst bieden als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan, of als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig c.q. gewenst is om formeel een mediationtraject in te gaan. Als conflictcoach help ik met de bewustwording van ineffectief gedrag en wat nodig is om tot effectief gedrag te komen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de betrokken partijen om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken.

Team Coaching kan ook worden ingezet bij organisaties waar Agile HR onderdeel is van de cultuur en bedrijfsvoering. Hier wordt team coaching ingezet om met behulp van een neutrale procesbegeleider en door team interventies mensen/teams te helpen door het proces heen. Plezier, autonomie, betrokkenheid en begrijpen staan hierbij centraal. Met als doelstelling om tot oplossingen en gezamenlijk gedragen beslissingen te komen.

Trainingen gericht op het verbeteren van de interactie kunnen helpen mogelijke conflictkwesties te voorkomen. Je krijgt nieuwe communicatie inzichten aangereikt hoe actiever naar elkaar te luisteren, effectiever de eigen én elkaars mening te onderzoeken en samen te ontdekken wat het je oplevert in de samenwerking.