Arbeidsmediation en organisatiemediation

Inspraak houden over je eigen toekomst.

Herstelmediation of exit-mediation kan op initiatief van de werkgever, van de werknemer(s) of op beider initiatief tot stand komen.

 

Inhoudelijke specialisaties o.a.:

 • Accountability
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Coaching
 • Omgangsvormen
 • Ontslag
 • Outplacement
 • Performance
 • Re-integratie
 • Samenwerkingen
 • Teamconflicten
 • Verbetertrajecten
 • Verzuim
 • Ziekte
 • 1e Spoor
 • 2e Spoor

 

Herstelmediation

Volgens de werkwijzer arbeidsconflicten van STECR is een arbeidsconflict aan de orde als tenminste een van beide partijen vindt dat de andere partij haar/hem dwarsboomt of ergert. Als werknemer kun je bijvoorbeeld op mediation gewezen worden na een gesprek bij je huisarts, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of casemanager. Ook kan arbeidsmediation worden ingezet indien je als cliënt een kwestie hebt met het UWV.

In veel gevallen zal de werkgever bij een arbeidsconflict de kosten van arbeidsmediation volledig voor eigen rekening nemen. Ook dan blijft de neutraliteit en onafhankelijkheid bij een registermediator gegarandeerd door de bepaling in de mediationovereenkomst dat het geen invloed heeft.

Een werkgever kan twee of meerdere werknemers adviseren hun geschillen op het werk door middel van mediation op te lossen. In een dergelijk geval is de werkgever de opdrachtgever maar nemen de werknemers vrijwillig deel aan de georganiseerde mediation.

Waardig samen tot een oplossing komen van het conflict met als doel het continueren van de samenwerking. Het kan hierbij gaan om o.a. problemen in de samenwerking, pesten op de werkvloer, interculturele kwesties, ongewenste omgangsvormen, verschillen van inzicht over het uitvoeren van een project en re-integratieproblematiek bij ziekte (25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren naar een arbeidsconflict).

De eindovereenkomst is formeel de afsluiting van het mediationproces. In de overeenkomst worden de door partijen gemaakte afspraken, die onder begeleiding van de mediator zijn gemaakt, vastgelegd. In het geval van disfunctioneren én na instemming van beide partijen, kunnen de gemaakte afspraken in het verbeterplan worden opgenomen. Ook kunnen het bijvoorbeeld werkafspraken zijn of re-integratieafspraken.

Exit-mediation

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk besloten wordt om de arbeidsrelatie te beëindigen dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation. Als mediator zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Komt het tot een verbreken van de arbeidsrelatie via exit-mediation dan wordt het recht op een WW-uitkering niet negatief beïnvloed. Zolang er rekening wordt gehouden met de geldende regels is er geen verschil met de UWV Werkbedrijf opzegging of ontbinding door de Kantonrechter. Mediationbureau 2FM biedt u de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst hierop juridisch te laten toetsen.


Arbeidsmediation is doorgaans van toepassing bij een duaal conflict op het werk. Een conflict op het werk tussen twee personen.

Is er een conflict op het werk gaande tussen of binnen o.a. afdelingen, vestigingen, projectgroepen en/of met meerdere personen dan heeft het conflict dusdanig veel impact dat het organisatie gebonden is.


Organisatiemediation / Team mediation

Conflicten binnen een organisatie tussen groepen of van een groep met collega('s) of leidinggevende zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. In ergere gevallen loopt het ziekteverzuimpercentage binnen uw organisatie hoog op.

Tegenwerkingen gaan vaak over de onvrede die men heeft. Onvrede over de wijze van besluitvorming en de processen die hen raken. Het gaat over erkenning, medezeggenschap en verantwoordelijkheden.

Dergelijke organisatieconflicten zijn goed op te lossen. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar voelen zich niet psychologisch veilig en durven het daarom niet bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband.

De kenmerken van mediation en met name de vertrouwelijkheid is dan essentieel voor de-escalatie binnen de organisatie. De mediator helpt de deelnemers geleidelijk aan helderheid te krijgen, bevordert het onderlinge begrip en helpt ze koers te houden door handvatten te geven om zelf hun toekomstige conflicten op te lossen.

Wanneer er sprake is van organisatie conflicten dan heeft u een interim conflictdeskundige nodig. Een organisatie kan mij als mediator en coach projectmatig aan het team verbinden.

 


"De sfeer op een afdeling en het gezamenlijk resultaat zal na een succesvol mediation of conflictcoaching traject aanmerkelijk verbeteren, de zelfredzaamheid zal vergroten, er zal veel minder of geen ziekteverzuim plaatsvinden en een afdeling kan weer als team functioneren."