Werkwijze

Wat bespaart mediation u?


→ Mediation bespaart tijd

Mediation leidt vaak binnen enkele weken tot een voor beide partijen acceptabele oplossing. Afgezet tegen een juridische procedure is dat natuurlijk erg weinig.

→ Mediation bespaart geld

De kosten van mediation vallen in het niet bij de kosten van een juridische procedure. U heeft immers maar één mediator nodig en niet twee advocaten.

→ Mediation bespaart stress

Cliënten geven aan veel minder stress te ervaren omdat de relatie wordt genormaliseerd en zij zelf de oplossing kiezen.

 


WERKWIJZE ECHTSCHEIDING - / FAMILIEMEDIATION

Neemt u vrijblijvend contact op voor de werkwijze bij familiemediation. Deze werkwijze kan afwijken afhankelijk van uw (gezins-)situatie.

 


WERKWIJZE ARBEIDSMEDIATION


De mediator zelf zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland voor het eerste mediationgesprek.

Is het lastig om in beginsel als deelnemer onderling contact te hebben dan zal de mediator van Mediationbureau 2FM het eerste contact leggen met de deelnemer die wordt uitgenodigd. Alle deelnemers zullen door Mediationbureau 2FM gelijktijdig en een eenduidige berichtgeving van iedere vorm van communicatie ontvangen.

Het persoonlijke intake/advies gesprek kan ertoe dienen om vooraf voldoende vertrouwen in mij als mediator te krijgen en/of meer informatie te krijgen over mediation. Daarnaast krijg je hiermee meer inzicht in mijn werkwijze en kan ik pro-actief de escalatiegraad bepalen. Afhankelijk van de escalatiegraad kan er informatie worden gegeven over de opties die dialoogbegeleiding en conflictcoaching bieden.

Wanneer deelnemers de situatie van het conflict als zeer complex benoemen of er sprake is van groepsmediation, wordt er bij voorkeur vooraf aparte face-to-face gesprekken met alle deelnemers gevoerd. Alle deelnemers dienen hieraan deel te nemen én binnen een zo kort mogelijke tijd.

Er wordt vooraf met alle deelnemers afgestemd wat wel en wat niet van hetgeen besproken onder de geheimhouding valt. Deze geheimhoudingsafspraken worden eerst voorafgaande door alle deelnemers ondertekend. Indien er voldoende draagvlak blijkt voor mediation dan zijn de intakegesprekken meteen onderdeel van de voorbereiding van de mediation.

Blijkt het conflict of kwestie zeer complex dan kan een co-mediator worden ingezet. Een samenwerkende co-mediator is eveneens MfN-Registermediator. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om tijdens een mediation met twee mediators aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld omdat jullie met meer dan twee partijen zijn, of omdat het gezien de aard van het conflict handig is om twee verschillend gespecialiseerde mediators in te zetten die ieder vanuit hun eigen expertise naar jullie luisteren. Wanneer het inschakelen van een co-mediator wenselijk is, dan wordt dit altijd eerst met de betrokken partijen overlegd. Natuurlijk kunnen jullie ook zelf aangeven hier behoefte aan te hebben.

De kwaliteit van de mediation is geborgd doordat u kiest voor een MfN-Registermediator. Met een facilitator reflecteer ik op mijn vak, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Juridische aspect worden desgewenst extra getoetst door een samenwerkende advocatenpraktijk met o.a. het specialisme arbeids-, ontslagrecht of familie- en vermogensrecht.

Reeds vanaf de voorfase van de mediation kunt u vertrouwen op gedegen voorlichting en de toetsing of alle belanghebbenden alles goed hebben begrepen.

U kunt voor mediation en coaching bij mij terecht - ook tijdens de schoolvakanties - binnen 5 werkdagen. Empathie en mensgerichtheid staan bij mij centraal zonder de doortastendheid en oplossingsgerichtheid uit het oog te verliezen. Dit vertaalt zich naar een bovengemiddeld slagingspercentage.

Een indicatie wat betreft een gemiddelde termijn van een arbeidsmediation ligt tussen de 3 tot 4 mediationbijeenkomsten, met een gemiddelde duur van 90 minuten. Bij familiemediation ontvangt u na de gratis intake een prognose van de kosten. Uiteraard is dat sterk afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de inspanning van de kant van de deelnemers.

Mediationbureau 2FM heeft de beschikking over vergaderruimtes die geschikt zijn voor mediation, conflictcoaching en trainingen tot 8 personen.