Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is voornamelijk gericht op kwesties bij samenwerkingen en geschillen over overeenkomsten.

"Voor bedrijven én particulieren bij zakelijke conflicten en kwesties (bijv. een geschil met een leverancier, klant, compagnon, concurrent, woningverhuurder of woninghuurder."

 

De voordelen van mediation zijn exponent aanwezig bij zakelijke mediation. De snelheid en het enorme kostenvoordeel waarmee een geschil wordt opgelost ten opzichte van een juridische procedure in zowel tijd als middelen. En het is uitermate geschikt indien een voortzetting van de samenwerking of het persoonlijk contact gewenst is of wanneer publiciteit over het conflict niet wenselijk is.

Zakelijke mediation is ook een solide oplossingsgerichte basis om succesvol en creatief te kunnen onderhandelen en conflicten te voorkomen. In ieder geval gegarandeerd een deskundig, voordelig, snel en vertrouwelijk alternatief voor procederen.

Met ruim 20 jaar bedrijfskundige ervaring in o.a. de zakelijke sector, de maakindustrie, de logistiek, de retail en met praktijkkennis betreffende supply chain - en lean performance management diende ik als business manager, adviseur en onderhandelaar. Mijn stakeholders waren (inter)nationale opdrachtgevers op strategisch en tactisch niveau. De hierdoor verkregen inzichten vanuit o.a. de branches en (werk)culturen dienen nu als smeerolie voor uw oplossing en het besluitvormingsproces, zodat ik uw kwestie doortastend en efficiënt kan mediaten.


 

Een bedrijf die innoveert in zijn contractbeheer neemt een *mediationclausule op. Dit is een clausule waarmee partijen zich verbinden, in het geval dat zich een conflict voordoet over de interpretatie of inhoud van het contract, eerst door middel van mediation een oplossing te vinden. Pas als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen partijen alsnog naar de rechter stappen. Het voorkomt dat u onnodig in een rechtszaak verwikkeld raakt.

Een mediationclausule kan worden opgenomen in o.a. een arbeidsovereenkomst, een samenwerkings-, productieovereenkomst, projectafspraken of in de algemene voorwaarden van een bedrijf. Aangezien een clausule een deel is van een overeenkomst, is op de clausule het overeenkomstenrecht van toepassing. Alle regels die gelden met betrekking tot de totstandkoming, uitleg en nakoming van overeenkomsten, gelden ook voor de mediationclausule.

*U kunt een voorbeeld van de mediationclausule gratis opvragen bij Mediationbureau 2FM.